Postimet
Të rejat më të fundit

Blog

Pjesa më e madhe e njerëzve nuk e dinë në pronësi të kujt është Whats up

Sipas një sondazhi të DuckDuckGo, shumica e njerëzve nuk e dinë se WhatsApp është në pronësi të Facebook. Nga aketimi rezultoi se gjysma e atyre që përdorin WhatsApp në gjashtë muajt e fundit nuk ishin në dijeni se Facebook zotëron WhatsApp. Gjithashtu u zhvillua dhe një anketë për aplikacionin e navigimit Waze ku 60% e përdoruesve nuk kishin dijeni se Waze ishte në pronësi të Google.
Kjo do të thotë se shumica e njerëzve që përdorin WhatsApp dhe / ose Waze po e bëjnë këtë pa e kuptuar se të gjitha informatat e tyre, qofshin rrugët, koha e udhëtimit, mesazhet, fotografitë ose të dhënat e vendndodhjes, ndodhen në Facebook (për WhatsApp) dhe Google për Waze.

Rate This Article:
No comments

leave a comment