Postimet
Të rejat më të fundit

Blog

Volkswagen dëshiron të përdorë informatikën kuantike për menaxhimin e trafikut

Informatika kuantike është ende në fazat e para të kërkimit dhe zhvillimit, por Volkswagen ka një ide për ta zbatuar atë në industrinë e automjeteve. Volkswagen njoftoi të hënën se ka zhvilluar një sistem të menaxhimit të trafikut me pak ndihmë nga një algoritëm kuantik, i njohur ndryshe si një algoritëm i projektuar për të operuar në një kompjuter kuantik.
Qëllimi i tij është të ndihmojë ofruesit (p.sh., transportin publik, taksitë) të vendosin automjetet e tyre në vendet që kanë nevojë për ta, duke reduktuar kohën e humbur për ofruesit dhe gjithashtu duke reduktuar kohën e pritjes për udhëtarët. VW po punon me Google dhe D-Wave në projektet e saj, sepse VW nuk ka ndërtuar një konfigurim kuantik të vetën.

Rate This Article:
No comments

leave a comment