Postimet
Të rejat më të fundit

Rreth nesh

Vizioni ynë
AITC është një organizatë lider mbarëkombëtare, e cila bashkon rreth vetes instancat e profesionistëve (të biznesit) të teknologjisë dhe informacionit dhe synon të çojë në një nivel tjetër standartet e IT-së në vendet ku ajo operon.

Misioni ynë
Misioni ynë është përcaktimi i standarteve dhe sjellja e praktikave më të mira nga kompanitë lider botëror të teknologjisë në Shqipëri.

    ► Vlerat tona

  • ■ Integritet
  • ■ Respekt
  • ■ Inovativ
  • ■ Profesional

Parimet tona
“Personaliteti është shumë herë më i rëndësishëm se njohuritë teknike. Ne dëshirojmë që njerëzit të përshtaten me kulturën e organizatës.”
Parimet tona vendosin pritshmëritë ndaj çdo anëtari të organizatës sonë.
Ne aspirojmë të trajnojmë lidera më të suksesshëm.
■ Ne i trajtojmë të tjerët me respekt.
■ Ne kërkojmë sjellje etike ndaj çdokujt.
■ Ne inkurajojmë kreativitetin.
■ Ne inspirojmë të tjerët për të arritur suksesin e dëshiruar.
■ Ne mbajmë përgjegjësi për çdo gjë që realizojmë.
■ Ne nuk ndalemi derisa të arrijmë qëllimet tona.

No comments

Sorry, the comment form is closed at this time.