AI21 - Asistenti AI i shkrimit i cili citon burimet e tij

Asistenti AI i shkrimit i cili citon burimet e tij

AI21 Labs tashmë ka krijuar një sistem i cili sugjeron opsione që ndryshojnë zërin dhe stilin e fjalive të shkruara tashmë. Kjo duke ofruar gjithashtu statistika nga burime të bazuara në web për të “forcuar argumentet” dhe duke u ofruar përdoruesve lidhje me burimet origjinale. AI21 thotë se ka zhvilluar algoritme “bazimi dhe atribuimi” për të kërkuar burime përkatëse për të bazuar përgjigjet e Wordtune Spices dhe për të paraqitur lidhjet e burimit së bashku me informacionin.

Përdoruesit mund të zgjedhin nga sugjerime të ndryshme (p.sh. “ligjor”, “kujdes shëndetësor”) për të nxitur Wordtune Spices të sugjerojë rishkrime të përshtatshme për dokumente të veçanta profesionale.

Por sa mirë funksionon Wordtune Spices në praktikë. A është më i mirë se mjetet e tjera të shkrimit ndihmës të fuqizuara nga AI?

Writer është ndër ato mjete – ai përdor një motor AI.  Ky motor vlerëson metrikat kryesore të tilla si plagjiatura, kompleksiteti i fjalive, formaliteti dhe përdorimi aktiv i zërit. Grammarly ofron sugjerime për stilin dhe tonin. Po ashtu edhe Ginger, ProWritingAid dhe Slick Write.

Postime te ngjashme