Apple dhe Google shpallin një sistem të ri automatik të aplikacioneve për të gjurmuar ekspozimet ndaj COVID-19

Apple dhe Google po lançojnë një kornizë të re software të gjeneruar automatikisht për të ndihmuar shtetet të vendosin aplikacionet e tyre për gjetjen e kontakteve. I zhvilluar si një zgjatje e kornizës së mëparshme të njoftimit të ekspozimit, sistemi i ri lejon autoritetet e shëndetit publik të shmangin punën më të gjerë të zhvillimit të nisjes së një aplikacioni të pavarur, thjesht duke konfiguruar kornizën bazë për nevojat e shtetit të tyre. Aplikacionet ekzistuese nuk do të ndikohen nga korniza e re. Miratimi i kornizës nuk do të ndalojë shtetet nga fillimi i aplikacioneve më të përfshira në të ardhmen.

Sistem i ri automatik

Filluar për herë të parë në Prill, sistemi i njoftimit të ekspozimit i vendosur nga Apple dhe Google la pjesën më të madhe të punës për zhvillimin e aplikacioneve në departamentet lokale të shëndetit publik, duke u përqëndruar në vend të kësaj në sigurimin e privatësisë dhe ndërveprimit pasi njoftimet të ndaheshin. Por ndërsa 25 shtete po eksplorojnë një lloj sistemi aplikacioni, vetëm gjashtë nga ato projekte kanë nisur në të vërtetë. Kjo në shumë raste për shkak të barrës teknike të ndërtimit dhe vendosjes së aplikacionit.

Agjencitë e shëndetit publik po mbajnë një ngarkesë të jashtëzakonshme në menaxhimin e reagimit të ri të koronavirusit. Ofrimi i një zgjidhjeje kyçe si EN Express mund të zvogëlojë shumë barrën e tyre. Gjithashtu mund të eleminojë shumë nga kërkesat paraprake të ndërtimit të një aplikacioni dhe konfigurimit të serverave.

Kuadri lejon ndërveprimin midis shteteve, me aftësinë për të njoftuar përdoruesit e aplikacioneve Virginia për ekspozimet nga përdoruesit e aplikacioneve Maryland, për shembull. Në korrik, APHL nisi një server kombëtar të çelësave për të lejuar ndërveprimin më të efektshëm midis agjensive shtetërore.

Sipas sistemit të ri, departamentet shëndetësore pjesëmarrëse do të mbledhin një skedar konfigurimi. Kjo do i lejojë ata të vendosin rezultatet e tyre të rrezikut, të ridrejtojnë përdoruesit në faqen e tyre specifike të departamentit shëndetësor dhe të modifikojnë rekomandimin për përdoruesit që janë ekspozuar. Sapo të përfundojë konfigurimi, iOS dhe Android mund të gjenerojnë automatikisht software të nevojshëm. Megjithatë, të dy sistemet operative e trajtojnë detyrën ndryshe. Në Android, skedari i konfigurimit do të gjenerojë automatikisht një aplikacion të personalizuar Android. Ndërkohë iOS do të përfshijë cilësimet në sistemin e tij të kontaktit në nivelin e OS.

Sistemi i njoftimit të ekspozimit u krijua fillimisht për të shmangur mbledhjen e tepërt të të dhënave. Por, futja e aplikacioneve jashtë kutisë do të thotë që pak më shumë të dhëna do të mblidhen nga Apple.

Njoftimet e Ekspozimit Express do të ndihmojnë për të shpëtuar jetë, për të rritur në masë të madhe operacionin tonë të gjurmimit të kontakteve dhe për të çuar përpara rikuperimin tonë COVID-19 në të gjithë vendin.

Postime te ngjashme