AI

Përshpejtimi i inovacioneve sociale të fuqizuara nga AI

Programet inxhinierike humanitare bashkojnë inxhinierë, politikëbërës, organizata jofitimprurëse dhe komunitete lokale për të shfrytëzuar teknologjinë për të mirën e njerëzimit.

Kryqëzimi i teknologjisë, komunitetit dhe qëndrueshmërisë ofron një bollëk të mundësive për të përtërirë. Ne ende jetojmë në një epokë ku miliona njerëz janë në varfëri ekstreme, nuk kanë qasje në ujë të pastër, kanalizime, energji elektrike, internet, arsim cilësor dhe kujdes shëndetësor.

Prandaj ne kemi nevojë për zgjidhje globale për të trajtuar sfidat më madhështore me të cilat përballet planeti ynë. Pra, si mund të ndihmojë inteligjenca artificiale (AI) në adresimin e sfidave kryesore të zhvillimit humanitar dhe të qëndrueshëm?

Mënyrat si mund të ndihmojë

Qëllimet e Zhvillimit të Qëndrueshëm të Kombeve të Bashkuara (SDG) përfaqësojnë një koleksion prej 17 qëllimesh globale. Ato synojnë të adresojnë sfidat e ngutshme globale, të arrijnë një zhvillim gjithëpërfshirës dhe të nxisin paqen dhe prosperitetin në një mënyrë të qëndrueshme deri në vitin 2030. AI mundëson ndërtimin e sisteme që imitojnë inteligjencën njerëzore për të zgjidhur probleme të botës reale.

Përparimet e fundit në UA kanë ndryshuar rrënjësisht mënyrën e të menduarit, të jetuarit dhe të bashkëpunuarit. Jeta jonë e përditshme përqendrohet rreth zgjidhjeve të mundësuara nga AI. Këtu përmendim altoparlantë inteligjentë që luajnë alarme zgjimi, orë inteligjente që ndjekin hapat në shëtitjen tonë në mëngjes, frigoriferë inteligjentë që rekomandojnë receta mëngjesi, televizorë inteligjentë që ofrojnë rekomandime të personalizuara të përmbajtjes dhe aplikacione mobile për navigim që rekomandojnë rrugën më të mirë të bazuar në trafikun në kohë reale. Si mund ta përdorim këtë teknologji transformuese për të amplifikuar ndikimin për të mirën shoqërore?

Përdorimet e teknologjisë për të mirën shoqërore

Aftësitë thelbësore të AI si mësimi makinerik (ML), vizioni kompjuterik, kuptimi i gjuhës natyrore dhe njohja e të folurit ofrojnë qasje të reja për të adresuar sfidat humanitare dhe për të amplifikuar ndikimin pozitiv në komunitetet e në shërbime. ML u mundëson makinerive të përpunojnë sasi masive të të dhënave. Gjithashtu, të ndërlidhin modelet themelore dhe të nxjerrin njohuri domethënëse për vendimmarrjen. Teknikat e ML si mësimi i thellë ofrojnë aftësinë e fuqishme për të krijuar modele të sofistikuara të AI të bazuara në rrjete nervore artificiale.

Modele të tilla mund të përdoren për situata të shumta në botën reale, si parashikimi pandemik. Mjetet e AI mund të modelojnë dhe parashikojnë përhapjen e shpërthimeve si Covid-19 në mjediset me burime të ulëta duke përdorur tendencat e fundit të shpërthimit, të dhënat e trajtimit dhe historinë e udhëtimeve. Kjo do të ndihmojë agjencitë qeveritare dhe të kujdesit shëndetësor për të identifikuar zonat me rrezik të lartë, për të menaxhuar kërkesën dhe furnizimin e furnizimeve thelbësore mjekësore dhe për të formuluar masa përmirësuese të lokalizuara për të kontrolluar një shpërthim.

Teknikat e vizionit kompjuterik përpunojnë informacionin vizual në imazhe dhe video dixhitale për të gjeneruar përfundim të vlefshëm. Modelet e trajnuara të AI ndihmojnë praktikuesit mjekësorë të ekzaminojnë imazhet klinike. Gjithashtu, do mund të identifikojnë modelet e fshehura të tumoreve malinje. Kjo mundëson vendimmarrjen e përshpejtuar dhe një plan trajtimi për pacientët. Kohët e fundit, folësit inteligjentë kanë zgjeruar aftësitë e tyre biseduese AI për raste të përdorimit të kujdesit shëndetësor. Shembuj janë menaxhimi i sëmundjes kronike, porositja e recetave dhe takimet e kujdesit urgjent.

Dekodimi i praktikave më të mira të programit

Për të dhënë ndikim të lartë shoqëror, programet humanitare të drejtuara nga AI duhet të ndjekin një qasje “nga poshtë-lart”. Njeriu gjithmonë duhet të punojë mbrapsht nga nevojat e përdoruesit të fundit. Për më tepër duhet të drejtojë qartësinë në komunitetin/përdoruesin e synuar, pikat e tyre kryesore të dhimbjes, mundësinë për të përtërirë dhe përvojën e pritshme të përdoruesit.

Më e rëndësishmja, gjithmonë kontrolloni nëse AI është e rëndësishme për problemin në fjalë. Mund të hetoni nëse ekziston një qasje alternative kuptimplotë. Kuptoni se si një zgjidhje e mbështetur në UI do t’u japë vlerë aktorëve të ndryshëm të përfshirë dhe do të kontribuojë pozitivisht në arritjen e SDG për komunitetet lokale. Përcaktoni një grup metrikash për të matur dimensione të ndryshme të suksesit të programit. Blerja e të dhënave është thelbësore për ndërtimin e modeleve të fuqishme të AI që kërkojnë qasje në të dhëna kuptimplota dhe cilësore.

Postime te ngjashme