Trajnimi i Robotëve, sfidë e superuar me sukses nga njerëzimi

Trajnimi i robotëve interaktivë një ditë mund të jetë një punë e lehtë për të gjithë, madje edhe ata pa ekspertizë programimi. Robotistët janë duke zhvilluar robotë të automatizuar që mund të mësojnë detyra të reja vetëm duke vëzhguar njerëzit. Në shtëpi, ju mund të tregoni një ditë një robot shtëpiak se si të bëni punët rutinë. Në vendin e punës, ju mund të trajnoni robotë si punonjës të rinj, duke u treguar atyre se si të kryejnë shumë detyra.

Duke bërë përparim në atë vizion, studiuesit e MIT kanë krijuar një sistem që lejon që këto lloje të robotëve të mësojnë detyra të ndërlikuara. Që përndryshe do t’i stimonin ato me shumë rregulla konfuze. Një detyrë e tillë është vendosja e një tryeze darke në kushte të caktuara.

Planifikimi me specifikime të pasigurta

Në thelb të tij, sistemi i studimit “Planifikimi me specifikime të pasigurta” (PUnS) i jep robotëve aftësinë e planifikimit njerëzor. Për të peshuar njëkohësisht shumë kërkesa të paqarta. Dhe potencialisht kontradiktore për të arritur një qëllim përfundimtar. Duke vepruar kështu, sistemi zgjedh gjithmonë veprimin më të mundshëm për të ndërmarrë. Bazuar në një “besim” në lidhje me disa specifikime të mundshme për detyrën që supozohet të kryejë.

Në punën e tyre, studiuesit përpiluan një bazë të dhënash me informacione se si tetë objekte mund të vendosen në një tryezë në konfigurime të ndryshme. Një krah robotik për herë të parë vëzhgoi demonstrime njerëzore të zgjedhura rastësisht për vendosjen e tabelës me objektet. Më pas, studiuesit kishin për detyrë që automatikisht të vendosnin një tabelë në një konfigurim specifik. Në eksperimente të botës reale dhe në simulim, bazuar në atë që kishte parë.

Për të pasur sukses, roboti duhej të peshonte shumë renditje të mundshme për vendosje, edhe kur sendet hiqeshin qëllimisht, grumbulloheshin ose fshiheshin. Normalisht, gjithçka që do të ngatërronte shumë robotët. Por roboti i studiuesve nuk bëri gabime në disa eksperimente në botë reale. Vetëm një pjesë e vogël gabimesh mbi dhjetëra mijëra prova të simuluara.

Vizioni

Vizioni është të vendosni programimin në duart e ekspertëve të domainit. Të cilët mund të programojnë robotë përmes mënyrave intuitive, në vend që të përshkruajnë urdhra tek një inxhinier për të shtuar kodin e tyre.  Puna e tyre është vetëm një hap në përmbushjen e këtij vizioni. Në atë mënyrë, robotët nuk do të duhet të kryejnë më detyra të para-programuara. Punëtorët e fabrikës mund të mësojnë një robot të bëjë detyra të shumta komplekse të montimit. Robotët shtëpiak mund të mësojnë se si të grumbullojnë dollapët. Të ngarkojnë lavatriçen ose të vendosin tryezën nga njerëzit në shtëpi.

Robotët janë planifikues të shkëlqyer në detyra me “specifikime” të qarta që ndihmojnë në përshkrimin e detyrës që  të përmbushë. Duke marrë parasysh veprimet e tij, mjedisin dhe qëllimin përfundimtar. Mësimi për të vendosur një tabelë duke vëzhguar demonstrime, është plot me specifikime të pasigurt. Artikujt duhet të vendosen në pika të caktuara. Në varësi të menusë dhe nga të ftuarit, dhe në urdhëra të caktuara. në varësi të disponueshmërisë së menjëhershme të një artikulli ose konventave sociale. Qasjet e tanishme për planifikim nuk janë të afta të merren me specifika të tilla të pasigurt.

Një qasje popullore për planifikimin është “mësimi i përforcimit”. Një teknikë e mësimit dhe gabimit e të mësuarit e makinerisë që i shpërblen dhe i ndëshkon ata për veprime ndërsa punojnë për të përfunduar një detyrë. Por për detyrat me specifikime të pasigurt, është e vështirë të përcaktohen shpërblime dhe gjobitje të qarta. Me pak fjalë, robotët kurrë nuk mësojnë plotësisht nga e gabuara.

Postime te ngjashme