DHL përdor Microsoft Cloud për t’iu përshtatur nevojave të zinxhirit të furnizimit Covid-19

DHL ka punuar me Microsoft dhe Blue Yonder për t’u përshtatur dhe adresuar nevojat e zinxhirit të furnizimit të krijuar nga pandemia e Covid-19. Firma e logjistikës ka përdorur një platformë software të ndërtuar në renë Microsoft për të mbështetur klientët me zgjidhje dixhitale dhe automatizimi. Në fillim të këtij viti, DHL nisi platformën e saj të robotikës me dy kompanitë për të shpejtuar zbatimin e pajisjeve të reja të automatizimit në mjediset e magazinës dhe për të përdorur teknologjitë […]